Тёмная триада. Макеавелизм | Dark triad. Machiavellianism

50000,00
75×100 см 2021 тираж 4 экз. + 3 Artist's Proof 75×100 cm 2021 circulation 4 copies + 3 Artist's Proof

Автор | Author: Дмитрий Закунов | Dmitry Zakunov

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ | SEE ALSO